Termeni si conditii

1. Acceptarea termenilor şi condiţiilor

Accesul şi utilizarea acestui site sunt supuse următorilor termeni şi condiţii de utilizare. Accesând şi utilizând site-ul www.metal-ig.ro, acceptaţi, fără limitări sau calificări, aceste condiţii şi luaţi la cunoştinţă că orice alte acorduri intre Dvs şi Metal IG SRL sunt înlocuite prin termenii şi condiţiile prezente. Dacă nu sunteţi de acord sau nu acceptaţi, fără limitări sau calificări, termenii şi condiţiile acestui site, vă rugăm să părăsiţi acest site.

2. Proprietatea asupra conţinutului

Site-ul şi tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare, toate textele şi imaginile (denumit in continuare "conţinut") sunt în proprietatea şi sub dreptul de autor al Metal IG SRL cu toate drepturile rezervate cu excepţia cazului în care nu este altfel specificat. Orice conţinut care constă într-o marcă, logo reprezintă marcă înregistrată şi neînregistrată a Metal IG SRL sau a altora. Este strict interzisă utilizarea oricărui conţinut, cu excepţia celor prevăzute in termenii şi condiţiile de utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului acestui conţinut.

3. Utilizarea site-ului

Utilizarea site-ului se face în următoarele condiţii:

  • Nu aveţi permisiunea să distribuiţi, să modificaţi, să copiaţi, să transmiteţi, să expuneţi, să refolosiţi, să reproduceţi, să publicaţi, să autorizaţi, să acordaţi o licenţă de folosire, să creaţi lucrări derivate din, sau să transferaţi, să vindeţi sau să folosiţi conţinutul în alt mod, fără acordul în scris al Metal IG SRL.
  • Este interzis să folosiţi site-ul pentru a afişa sau transmite orice fel de material cu caracter ameninţător, fals, înşelator, abuziv, de hărţuire, licenţios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naştere unei infracţiuni, sau ar putea conduce la răspundere civila, sau ar încalca în alt mod legea

4. Confidenţialitatea

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa Dvs. de e-mail transmise prin site, prin poşta electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu politica de confidenţialitate. Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteţi pe acest site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidenţiale şi neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

5. Lipsa garanţiilor

Întreg conţinutul acestui site poate fi modificat şi este oferit "ca atare" fără a se oferi nici o garanţie de nici un fel, fie aceasta expresă sau implicită.

6. Exonerarea de răspundere

Utilizarea acestui site se face pe propria răspundere. Metal IG SRL şi societăţile sale afiliate, funcţionarii, directorii, agenţii sau orice alta parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătura cu utilizarea acestui site sau a continutului său. Metal IG SRL nu îşi asumă nici o responsabilitate şi nu va fi raspunzătoare pentru nici o daună sau viruşi care ar putea să infecteze computerul Dvs. sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricărui material, informaţii, text, imagini de pe acest site.

8. Link-uri spre site-urile unei terţe părţi

Site-ul poate conţine link-uri către alte site-uri. Astfel de link-uri sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă vei dori acest lucru. Metal IG SRL nu controlează, şi nu este răspunzătoare pentru conţinutul şi condiţiile de confidenţialitate sau securitate şi de funcţionalitatea acestor site-uri.

9. Legislaţia aplicabilă şi jurisdicţia

Aceşti termeni şi condiţii de utilizare şi utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanţele competente din România vor avea jurisdicţie exclusivă asupra oricăror şi tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătura cu prevederile termenilor şi condiţiilor de utilizare şi/sau conţinutul site-ului sau în cazul disputelor în care acestea şi/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

 

Metal IG SRL

Lista de comanda

lista de comandă (0)

Autentificare

Inregistrare